Pages Menu
Categories Menu
Realizacje

Realizacje

Zrealizowane:
Montaż nowej instalacji wody na terenie Michelin Polska S.A.
Roboty rozbiórkowe oraz drogowe na terenie Michelin Polska S.A. w Olsztynie
Wykonanie dróg parkingów, chodników i nawierzchni żwirowych – ścieżek na budowie budynku mieszkalno- usługowego przy ul. Piłsudskiego w Olsztynie
Modernizacja i rozwój zintegrowanego systemu transportu zbiorowego w Olsztynie – buspasy ul. Niepodległości i Partyzantów
Przebudowa gazociągu dla budowy nowego przebiegu ul. Artyleryjskiej w Olsztynie
Budowa ul. Kopernika w Dobrym Mieście
Budowa ul. Laszki w Olsztynie
Zespół lokali handlowo-usługowych wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Partyzantów i Kościuszki w Olsztynie – DEKADA – zakres: drogi i parkingi
Przebudowa drogi powiatowej nr 1464 N relacji Olsztyn – Nowy Dwór na odcinku Al. Piłsudskiego w Olsztynie przez miejscowość Ostrzeszewo
Elbląski Park Technologiczny na Modrzewinie Południe polegające na budowie systemu ulic klasy Z1/2, Z2/2 oraz L1/2 wraz z infrastrukturą techniczną
Budowa ul. Czarnieckiego, Rzędziana, Ketlinga i Wachmistrza Soroki w Olsztynie
Budowa ul. Chopina, odcinek od skrzyżowania z ul. Osiedleńczą do skrzyżowania z ul. Iwaszkiewicza; ul. Iwaszkiewicza od skrzyżowania z ul. Lwowską do skrzyżowania z ul. Chopina oraz odcinek ul. Tuwima w Szczytnie
Przebudowa skrzyżowania ul. Wilczyńskiego – Hallera – Popiełuszki w Olsztynie oraz budowa zatoki postojowej przy ul. Wilczyńskiego
Przebudowa skrzyżowania ul. Sikorskiego z ul. Wilczyńskiego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 598.
Przebudowa ul. Limanowskiego w Olsztynie
Wykonanie suszarni i spalarni osadu – Oczyszczalnia Ścieków ŁYNA w Olsztynie, ul. Leśna – zakres: sieci i drogi
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 519 na odcinku Małdyty – Morąg  – opracowanie nr VI tj. pomiędzy ul. Szpitalną i ul. 3-go Maja wraz z rozbudową skrzyżowania ulic: Dąbrowskiego (droga nr 519), 3 Maja (droga nr 527) i Zawiszy
Budowa nowej ulicy Bartąskiej od ul. Kutrzeby do istniejącej ul. Bartąskiej
Przedłużenie drogi wojewódzkiej: ul. Sikorskiego od skrzyżowania z ul. Wilczyńskiego do ul. Jarockiej oraz Budowa ul. Witosa od ul. Kanta do ul. Sikorskiego – zakres: sieć kanalizacji deszczowej, sanitarnej, wodociąg, gazociąg