Pages Menu
Categories Menu
Roboty ziemne

Roboty ziemne

Zajmujemy się przygotowywaniem terenu pod zabudowy.
Wykonujemy:
• makroniwelacje
• wykopy pod budynki
• odwodnianie terenu
• umocnienie ścian wykopów
• roboty ziemne, nasypy
• zieleń