Pages Menu
Categories Menu

Roboty brukarskie na odcinku C1

Wykonanie robót brukarskich na odcinku C1 w zakresie ulicy Kościuszki od Żołnierskiej do Mickiewicza w ramach inwestycji „Budowa linii tramwajowej, ulicy Obiegowej, zajezdni postojowej dla autobusów przy al. Gen Sikorskiego wraz z przebudową dróg i skrzyżowań, przebudową skrzyżowań dla potrzeb prowadzenia linii tramwajowej – Odcinek „C” – ul. Żołnierska, ul. Kościuszki, Plac Konstytucji 3 Maja, ul. Dworcowa i ul. Towarowa