Pages Menu
Categories Menu
Budowa ul. Chopina oraz odcinek ul. Tuwima w Szczytnie

Budowa ul. Chopina oraz odcinek ul. Tuwima w Szczytnie

Budowa ul. Chopina, odcinek od skrzyżowania z ul. Osiedleńczą do skrzyżowania z ul. Iwaszkiewicza; ul. Iwaszkiewicza od skrzyżowania z ul. Lwowską do skrzyżowania z ul. Chopina oraz odcinek ul. Tuwima w Szczytnie