Pages Menu
Categories Menu
Aktulaności

Aktulaności

Obecnie realizujemy:

„Przebudowa ul. Jeziołowicza w Olsztynie wraz z chodnikami, odwodnieniem, oświetleniem oraz budową parkingu i dojazdu do parkingu.”

„Wykonanie kanalizacji deszczowej oraz przełożenie wodociągu p-poż. w rejonie obiektu AIT dla projektu „Rozbudowa Zakładów Michelin w Olsztynie przy ulicy Leonharda 9.”

„Roboty budowlane polegające na przebudowie sieci wodociągowej na odc.A3 obejmującym ul. Sikorskiego w ramach projektu ”Budowa linii tramwajowej, ulicy Obiegowej, zajezdni postojowej dla autobusów przy al. Gen. Sikorskiego wraz z przebudową dróg i skrzyżowań dla potrzeb poprowadzenia linii tramwajowej – Odcinek „A” obejmujący ulice Witosa-Ploskiego-Sikorskiego i Tuwima w Olsztynie”.

„Zagospodarowanie terenu wokół trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą techniczną i garażami w poziomie piwnic w Olsztynie przy ulicy Jarockiej/Piotrowskiego – wykonanie zatoki postojowej”

„Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z garażami w poziomie piwnic w Olsztynie przy ul. Jarockiej/Piotrowskiego (budynek nr 3) – wykonanie robot drogowych wraz z zagospodarowaniem terenu II etapu inwestycji.”

„Przebudowa rurociągów DN500 na terenie Michelin Polska S.A.”

„Rozbudowa, przebudowa i modernizacja Drogowego Przejścia Granicznego w Bezledach”.
Wykonanie kanalizacji deszczowej w ramach budowy wiaty stalowej dla wydziału CPV na terenie MICHELIN POLSKA S.A. w Olsztynie”
„Kompleksowe i kompletne pod każdym względem wykonanie drogi dojazdowej do ZUOK w Olsztynie.”

„Kompleksowe i kompletne pod każdym względem wykonanie sieci międzyobiektowych wewnątrzzakładowych wraz z dwoma przyłączami wodociągowymi i przyłączem kanalizacyjnym przewidzianymi do realizacji w ramach budowy ZUOK w Olsztynie”.

„Wykonanie wjazdu, drogi pożarowej i parkingu na gruncie i płycie stropowej, chodników na płycie stropowej i gruncie, terenie zielonym na płycie stropowej i gruncie i nawierzchni placu zabaw inwestycji przy ul. Dorantta w Olsztynie.”

Budowa ulicy Migdałowej w Wójtowie

Posted by on lis 5, 2014 in Realizacje | 0 comments

Budowa ulicy Migdałowej w Wójtowie

Budowa drogi gminnej – ulica Migdałowa w Wójtowie, gmina Barczewo...

read more

Ulica Dorantta w Olsztynie

Posted by on paź 30, 2014 in Aktualności | Możliwość komentowania Ulica Dorantta w Olsztynie została wyłączona

Ulica Dorantta w Olsztynie

Wykonanie wjazdu, drogi pożarowej i parkingu na gruncie i płycie stropowej, chodników na płycie stropowej i gruncie, terenie zielonym na płycie stropowej i gruncie, nawierzchni placu zabaw inwestycji przy ul. Dorantta w Olsztynie Pokaz...

read more

Budowa ul. Chopina oraz odcinek ul. Tuwima w Szczytnie

Posted by on paź 26, 2014 in Realizacje | 0 comments

Budowa ul. Chopina oraz odcinek ul. Tuwima w Szczytnie

Budowa ul. Chopina, odcinek od skrzyżowania z ul. Osiedleńczą do skrzyżowania z ul. Iwaszkiewicza; ul. Iwaszkiewicza od skrzyżowania z ul. Lwowską do skrzyżowania z ul. Chopina oraz odcinek ul. Tuwima w Szczytnie

read more

Przebudowa ul. Limanowskiego w Olsztynie

Posted by on paź 26, 2014 in Realizacje | 0 comments

Przebudowa ul. Limanowskiego w Olsztynie

Przebudowa ul. Limanowskiego w...

read more

Przebudowa drogi powiatowej nr 1464 N

Posted by on paź 26, 2014 in Realizacje | 0 comments

Przebudowa drogi powiatowej nr 1464 N

Przebudowa drogi powiatowej nr 1464 N relacji Olsztyn – Nowy Dwór na odcinku Al. Piłsudskiego w Olsztynie przez miejscowość Ostrzeszewo

read more

Przebudowa skrzyżowania ul. Sikorskiego z ul. Wilczyńskiego

Posted by on paź 26, 2014 in Realizacje | 0 comments

Przebudowa skrzyżowania ul. Sikorskiego z ul. Wilczyńskiego

Przebudowa skrzyżowania ul. Sikorskiego z ul. Wilczyńskiego w ciągu drogi wojewódzkiej nr...

read more

Przebudowa skrzyżowania ul. Wilczyńskiego – Hallera – Popiełuszki w Olsztynie

Posted by on paź 26, 2014 in Realizacje | 0 comments

Przebudowa skrzyżowania ul. Wilczyńskiego – Hallera – Popiełuszki w Olsztynie

Przebudowa skrzyżowania ul. Wilczyńskiego – Hallera – Popiełuszki w Olsztynie oraz budowa zatoki postojowej przy ul....

read more

Ulica Jeziołowicza w Olsztynie

Posted by on paź 26, 2014 in Realizacje | Możliwość komentowania Ulica Jeziołowicza w Olsztynie została wyłączona

Ulica Jeziołowicza w Olsztynie

„Przebudowa ul. Jeziołowicza w Olsztynie” wraz z chodnikami, odwodnieniem, oświetleniem oraz budowa parkingu i dojazdu do parkingu”  

read more

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych

Posted by on paź 22, 2014 in Aktualności | Możliwość komentowania Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych została wyłączona

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych

Kompleksowe wykonanie drogi dojazdowej do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych zgodnie z Dokumentacją projektową wraz z robotami towarzyszącymi.   Pokaz...

read more