Pages Menu
Categories Menu
Aktulaności

Aktulaności

Obecnie realizujemy:

„Przebudowa ul. Jeziołowicza w Olsztynie wraz z chodnikami, odwodnieniem, oświetleniem oraz budową parkingu i dojazdu do parkingu.”

„Wykonanie kanalizacji deszczowej oraz przełożenie wodociągu p-poż. w rejonie obiektu AIT dla projektu „Rozbudowa Zakładów Michelin w Olsztynie przy ulicy Leonharda 9.”

„Roboty budowlane polegające na przebudowie sieci wodociągowej na odc.A3 obejmującym ul. Sikorskiego w ramach projektu ”Budowa linii tramwajowej, ulicy Obiegowej, zajezdni postojowej dla autobusów przy al. Gen. Sikorskiego wraz z przebudową dróg i skrzyżowań dla potrzeb poprowadzenia linii tramwajowej – Odcinek „A” obejmujący ulice Witosa-Ploskiego-Sikorskiego i Tuwima w Olsztynie”.

„Zagospodarowanie terenu wokół trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą techniczną i garażami w poziomie piwnic w Olsztynie przy ulicy Jarockiej/Piotrowskiego – wykonanie zatoki postojowej”

„Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z garażami w poziomie piwnic w Olsztynie przy ul. Jarockiej/Piotrowskiego (budynek nr 3) – wykonanie robot drogowych wraz z zagospodarowaniem terenu II etapu inwestycji.”

„Przebudowa rurociągów DN500 na terenie Michelin Polska S.A.”

„Rozbudowa, przebudowa i modernizacja Drogowego Przejścia Granicznego w Bezledach”.
Wykonanie kanalizacji deszczowej w ramach budowy wiaty stalowej dla wydziału CPV na terenie MICHELIN POLSKA S.A. w Olsztynie”
„Kompleksowe i kompletne pod każdym względem wykonanie drogi dojazdowej do ZUOK w Olsztynie.”

„Kompleksowe i kompletne pod każdym względem wykonanie sieci międzyobiektowych wewnątrzzakładowych wraz z dwoma przyłączami wodociągowymi i przyłączem kanalizacyjnym przewidzianymi do realizacji w ramach budowy ZUOK w Olsztynie”.

„Wykonanie wjazdu, drogi pożarowej i parkingu na gruncie i płycie stropowej, chodników na płycie stropowej i gruncie, terenie zielonym na płycie stropowej i gruncie i nawierzchni placu zabaw inwestycji przy ul. Dorantta w Olsztynie.”

Realizacje

Posted by on wrz 23, 2015 in Realizacje | 0 comments

Realizacje

Naszą wizytówką jest ponad 400 zrealizowanych inwestycji. Wybrane prezentujemy poniżej: Montaż nowej instalacji wody na terenie Michelin Polska S.A. Roboty rozbiórkowe oraz drogowe na terenie Michelin Polska S.A. w Olsztynie Wykonanie dróg parkingów, chodników i nawierzchni żwirowych – ścieżek na budowie budynku mieszkalno- usługowego przy ul. Piłsudskiego w Olsztynie Modernizacja i rozwój zintegrowanego systemu transportu zbiorowego w Olsztynie – buspasy ul. Niepodległości i Partyzantów Przebudowa gazociągu dla budowy nowego przebiegu ul. Artyleryjskiej w Olsztynie Budowa ul. Kopernika w Dobrym Mieście Budowa ul. Laszki w Olsztynie Zespół lokali handlowo-usługowych wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Partyzantów i Kościuszki w Olsztynie – DEKADA – zakres: drogi i parkingi Przebudowa drogi powiatowej nr 1464 N relacji Olsztyn – Nowy Dwór na odcinku Al. Piłsudskiego w Olsztynie przez miejscowość Ostrzeszewo Elbląski Park Technologiczny na Modrzewinie Południe polegające na budowie systemu ulic klasy Z1/2, Z2/2 oraz L1/2 wraz z infrastrukturą techniczną Budowa ul. Czarnieckiego, Rzędziana, Ketlinga i Wachmistrza Soroki w Olsztynie Budowa ul. Chopina, odcinek od skrzyżowania z ul. Osiedleńczą do skrzyżowania z ul. Iwaszkiewicza; ul. Iwaszkiewicza od skrzyżowania z ul. Lwowską do skrzyżowania z ul. Chopina oraz odcinek ul. Tuwima w Szczytnie Przebudowa skrzyżowania ul. Wilczyńskiego – Hallera – Popiełuszki w Olsztynie oraz budowa zatoki postojowej przy ul. Wilczyńskiego Przebudowa skrzyżowania ul. Sikorskiego z ul. Wilczyńskiego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 598. Przebudowa ul. Limanowskiego w Olsztynie Wykonanie suszarni i spalarni osadu – Oczyszczalnia Ścieków ŁYNA w Olsztynie, ul. Leśna – zakres: sieci i drogi Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 519 na odcinku Małdyty – Morąg  – opracowanie nr VI tj. pomiędzy ul. Szpitalną i ul. 3-go Maja wraz z rozbudową skrzyżowania ulic: Dąbrowskiego (droga nr 519), 3 Maja (droga nr 527) i Zawiszy Budowa nowej ulicy Bartąskiej od ul. Kutrzeby do istniejącej ul. Bartąskiej Przedłużenie drogi wojewódzkiej: ul. Sikorskiego od skrzyżowania z ul. Wilczyńskiego do ul. Jarockiej oraz Budowa ul. Witosa od ul. Kanta do ul. Sikorskiego – zakres: sieć kanalizacji deszczowej, sanitarnej, wodociąg, gazociąg. Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Hozjusza w Olsztynie. Remont nawierzchni chodnika przy ul. Żółtej i ul. Zielonej w Olsztynie. Remont schodów terenowych pomiędzy ul. Okrągłą, a ul. Sielską w Olsztynie wraz z chodnikiem. Rewitalizacja miejscowości Marcinkowo poprzez remont chodnika. Remont chodnika w ciągu dróg krajowych nr 53 i nr 57. Wykonanie sieci sanitarnych na budowie Hotelu z kompleksem SPA i garażami nad Jeziorem Krzywym w Olsztynie. Remont parkingu przy boisku Orlik przy SP nr 19 w Gutkowie. Remont nawierzchni chodnika ul. Ratuszowej w Olsztynie. Projektowanie i budowa Olsztyńskiego Parku Naukowo-Technologicznego wraz infrastrukturą. Wykonanie kanalizacji deszczowej oraz przełożenie wodociągu p-poż. w rejonie obiektu AIT dla projektu „Rozbudowa Zakładów Michelin w Olsztynie przy ulicy Leonharda 9. Zagospodarowanie terenu wokół trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą techniczną i garażami w poziomie piwnic w Olsztynie przy ulicy Jarockiej/Piotrowskiego – wykonanie zatoki postojowej Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z garażami w poziomie piwnic w Olsztynie przy ul. Jarockiej/Piotrowskiego (budynek nr 3) – wykonanie robot drogowych wraz z zagospodarowaniem terenu II etapu inwestycji. Przebudowa rurociągów DN500 na terenie Michelin Polska S.A. Wykonanie kanalizacji deszczowej w ramach budowy wiaty stalowej dla wydziału CPV na terenie MICHELIN POLSKA S.A. w Olsztynie”....

read more

Posted by on wrz 22, 2015 in Aktualności | Możliwość komentowania została wyłączona

Obecnie trwają prace przy kolejnych projektach.Przedstawiamy niektóre z nich: „Przebudowa ulicy powiatowej Nr 3087N Śląskiej w Morągu” „Budowa wielorodzinnego budynku mieszkalnego nr 6 przy ul. Tęczowy Las – ogół prac budowlanych związanych z kompleksowym wykonaniem dróg, parkingów, opasek i chodników wraz z murkiem oporowym z gazonów zgodnie z dokumentacją projektową.” „Zagospodarowanie terenu inwestycji przy ulicy Flisa w Olsztynie” „Roboty budowlane polegające na przebudowie sieci wodociągowej na odc.A3 obejmującym ul. Sikorskiego w ramach projektu ”Budowa linii tramwajowej, ulicy Obiegowej, zajezdni postojowej dla autobusów przy al. Gen. Sikorskiego wraz z przebudową dróg i skrzyżowań dla potrzeb poprowadzenia linii tramwajowej – Odcinek „A” obejmujący ulice Witosa-Ploskiego-Sikorskiego i Tuwima w Olsztynie”. „Kompleksowe i kompletne pod każdym względem wykonanie sieci między obiektowych wewnątrzzakładowych wraz z dwoma przyłączami wodociągowymi i przyłączem kanalizacyjnym przewidzianymi do realizacji w ramach budowy ZUOK w...

read more

Budowa sieci wodociągowej

Posted by on wrz 22, 2015 in Aktualności | 0 comments

Budowa sieci wodociągowej. Firma przeprowadzi budowę odcinka sieci wodociągowej w ul. Trackiej w Olsztynie

read more

Roboty brukarskie na odcinku C1

Posted by on wrz 22, 2015 in Aktualności | 0 comments

Wykonanie robót brukarskich na odcinku C1 w zakresie ulicy Kościuszki od Żołnierskiej do Mickiewicza w ramach inwestycji „Budowa linii tramwajowej, ulicy Obiegowej, zajezdni postojowej dla autobusów przy al. Gen Sikorskiego wraz z przebudową dróg i skrzyżowań, przebudową skrzyżowań dla potrzeb prowadzenia linii tramwajowej – Odcinek „C” – ul. Żołnierska, ul. Kościuszki, Plac Konstytucji 3 Maja, ul. Dworcowa i ul. Towarowa

read more

Budowa ZUOK „Stary Las”

Posted by on wrz 22, 2015 in Aktualności | 0 comments

Budowa ZUOK „Stary Las”

Budowa sieci i dróg na zadaniu „Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Stary Las” Sp. z o.o. w Starogardzie Gdańskim Pokaz...

read more

Budowa linii tramwajowej Aleja Gen.Sikorskiego w Olsztynie

Posted by on kwi 20, 2015 in Aktualności | 0 comments

Budowa linii tramwajowej Aleja Gen.Sikorskiego w Olsztynie

Roboty budowlane polegające na przebudowie sieci wodociągowej na odc.A3 obejmującym ul. Sikorskiego w ramach projektu ”Budowa linii tramwajowej, ulicy Obiegowej, zajezdni postojowej dla autobusów przy al. Gen. Sikorskiego wraz z przebudową dróg i skrzyżowań dla potrzeb poprowadzenia linii tramwajowej – Odcinek „A” obejmujący ulice Witosa-Ploskiego-Sikorskiego i Tuwima w Olsztynie [Show as...

read more

Ulica Śląska w Morągu

Posted by on kwi 20, 2015 in Realizacje | Możliwość komentowania Ulica Śląska w Morągu została wyłączona

Przebudowa ulicy powiatowej Nr 3087N Śląskiej w Morągu

read more

Montaż nowej instalacji wody na terenie Michelin Polska S.A.

Posted by on lis 14, 2014 in Realizacje | Możliwość komentowania Montaż nowej instalacji wody na terenie Michelin Polska S.A. została wyłączona

Montaż nowej instalacji wody na terenie Michelin Polska S.A.

...

read more

Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny

Posted by on lis 14, 2014 in Realizacje | 0 comments

Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny

Projektowanie i budowa Olsztyńskiego Parku Naukowo-Technologicznego wraz z infrastrukturą...

read more

Przejście Graniczne w Bezledach

Posted by on lis 6, 2014 in Realizacje | 0 comments

Przejście Graniczne w Bezledach

Rozbudowa, przebudowa i modernizacja Drogowego Przejścia Granicznego w Bezledach...

read more