Pages Menu
Categories Menu

Obecnie trwają prace przy kolejnych projektach.Przedstawiamy niektóre z nich:

„Przebudowa ulicy powiatowej Nr 3087N Śląskiej w Morągu”

„Budowa wielorodzinnego budynku mieszkalnego nr 6 przy ul. Tęczowy Las – ogół prac budowlanych związanych z kompleksowym wykonaniem dróg, parkingów, opasek i chodników wraz z murkiem oporowym z gazonów zgodnie z dokumentacją projektową.”

„Zagospodarowanie terenu inwestycji przy ulicy Flisa w Olsztynie”

„Roboty budowlane polegające na przebudowie sieci wodociągowej na odc.A3 obejmującym ul. Sikorskiego w ramach projektu ”Budowa linii tramwajowej, ulicy Obiegowej, zajezdni postojowej dla autobusów przy al. Gen. Sikorskiego wraz z przebudową dróg i skrzyżowań dla potrzeb poprowadzenia linii tramwajowej – Odcinek „A” obejmujący ulice Witosa-Ploskiego-Sikorskiego i Tuwima w Olsztynie”.

„Kompleksowe i kompletne pod każdym względem wykonanie sieci między obiektowych wewnątrzzakładowych wraz z dwoma przyłączami wodociągowymi i przyłączem kanalizacyjnym przewidzianymi do realizacji w ramach budowy ZUOK w Olsztynie”.